بخاری گازی طرح کودک TV 7000
مدل SB7
قدرت حرارتی حداکثر 4800 - حداقل 2500 کیلو کالری بر ساعت
فشار گاز ورودی 178 میلیمتر ستون آب
ضخامت ورق 0/7
نوع رنگ پودری الکترو استاتیک
نازل 1.7 میلیمتر
رده انرژی G
ابعاد 530x340x740 mm
بازده حرارتی 75 %