کولر آبی 5500
مدل SB550
بازده خنکی 75%
قدرت پمپ 1/16 HP
قدرت موتور 1/2 HP
دهانه خروجی باد 500x500 mm
هوادهی 6000 مترمکعب در ساعت
ولتاژ 220v
بسامد 50Hz
ابعاد 870x870x1000 mm
ضخامت ورق 0/6 و 0/9
وزن 75 kg