کولر آبی 3500
مدل SB350
بازده خنکی 75%
قدرت پمپ 1/16 HP
قدرت موتور 1/3 HP
دهانه خروجی باد 350x350 mm
هوادهی 4000 مترمکعب در ساعت
ولتاژ 220v
بسامد 50Hz
ابعاد 720x720x860 mm
ضخامت ورق 0/5 و 0/7
وزن 44 kg