کولر آبی 3200
مدل SB320
بازده خنکی 65%
قدرت پمپ 1/16 HP
قدرت موتور 1/5 HP
دهانه خروجی باد 300x300 mm
هوادهی 1699 مترمکعب در ساعت
ولتاژ 220v
بسامد 50Hz
ابعاد 600x600x780 mm
ضخامت ورق 0/5 و 0/7
وزن 28 kg