شومینه گازی 10000
مدل SB10
قدرت حرارتی حداکثر 4800 - حداقل 2500 کیلو کالری بر ساعت
فشار گاز ورودی 178 میلیمتر ستون آب
ضخامت ورق 0/8
نوع رنگ پودری-لعابی
نازل 1/7 میلیمتر
رده انرژی G
ابعاد 530x340x800 mm
بازده حرارتی 75 %