کولر آبی سرزن بالا 3800
مدل SB380
بازده خنکی 75%
قدرت پمپ 1/16 HP
قدرت موتور 1/3 HP
دهانه خروجی باد 350x350 mm
هوادهی 4000 مترمکعب در ساعت
ولتاژ 220v
بسامد 50Hz
ابعاد 720x720x850 mm
ضخامت ورق 0/6 و 0/7
وزن 55 kg