شومینه گازی 15000
مدل SB15
قدرت حرارتی حداکثر 5400 - حداقل 2500 کیلو کالری بر ساعت
فشار گاز ورودی 178 میلیمتر ستون آب
ضخامت ورق 0/7
نوع رنگ پودری و لعابی
نازل 2.2 میلیمتر
رده انرژی F
ابعاد 780x310x740 mm
بازده حرارتی 75 %