بخاری طرح شقایق 14000
مدل SB14
قدرت حرارتی حداکثر 8500 - حداقل 3500 کیلو کالری بر ساعت
فشار گاز ورودی 178 میلیمتر ستون آب
ضخامت ورق 0/7
نوع رنگ پودری
نازل 2.6 میلیمتر
رده انرژی E
ابعاد 860x340x740 mm
بازده حرارتی 85 %