کولر آبی 7500
مدل SB750
بازده خنکی 85%
قدرت پمپ 1/16 HP
قدرت موتور 3/4 HP
دهانه خروجی باد 530x530 mm
هوادهی 6500 مترمکعب در ساعت
ولتاژ 220v
بسامد 50Hz
ابعاد 890x890x1200 mm
ضخامت ورق 0/8 و 0/9
وزن 75 kg